Rok 2009

W Świątyni Opatrzności Bożej jest już chór mogący pomieścić orkiestry symfoniczne lub kilkuset chórzystów.

Obecnie prowadzone są prace przy realizacji 4 „mostów”, które zamkną konstrukcję portali – symbolicznych bram do wolności, otaczających Świątynię z czterech stron. Ciekawostką w tej fazie robót jest wykonanie mostów 2 m nad poziomem terenu. Mosty zostaną wciągnięte przez system siłowników hydraulicznych i zamocowane 26 m nad powierzchnią.

Mosty w liczbach przedstawiają się następująco:

  • Długość mostu 42 m
  • Szerokość 4,9m
  • Wysokość 4,8m
  • Waga mostu 760 ton
  • Ilość wbudowanej stali w 1 most 110 ton

W sierpniu podniesiono mosty północny i wschodni. We wrześniu podniesione będą kolejne dwa.

Wraz z czterema pylonami mosty utworzą formę krzyża greckiego. W pylonach zaś zostaną umieszczone szyby wind i klatki schodowe.

Część muzealna połączona jest już za pomocą pochylni z tarasem widokowym mieszczącym się na wysokości 34 metrów nad wilanowskimi osiedlami.

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpoczną się prace nad potężną kopułą, która będzie zwieńczeniem części sakralnej budowli.

Styczeń 2003
30 stycznia o godzinie 9.00 Prezydent miasta Stołecznego Warszawy Pan Lech Kaczyński osobiście przekazał Jego Eminencji Józefowi Kardynałowi Glempowi, Prymasowi Polski pozwolenie na budowę Świątyni Opatrzności Bożej wraz z obiektami towarzyszącymi.

Luty 2003
25 lutego 2003 roku o godzinie 7.00 rano Generalny Wykonawca - firma Z. Marciniak S.A. rozpoczęła prace budowlane.

Marzec 2003
Wytyczono przebieg drenażu opaskowego. Przystąpiono do zdjęcia humusu. Rozpoczęto prace przy wzmocnieniu podłoża metodą wibroflotacji polegające na zagłębianiu w grunt na głębokość 8.5 m, ważącego około 2 ton wibratora w kształcie cylindrycznym i poprzez drgania o amplitudzie do 25 mm przemieszczenie ziaren gruntu prowadzące do wzrostu stopnia ich upakowania. Dogęszczenia gruntu dokonano w 904 punktach podłoża gruntowego, w częściach najbardziej obciążonych przez fundament. Efektem było wzmocnienie 5500 m2 podłoża gruntowego, które pomimo wbudowania podczas wibrowania 3079 ton pospółki, obniżyło swój poziom o 30 cm.
Zakończono wzmocnienie podłoża metodą wibroflotacji.
Zamontowano i uruchomiono zestaw igłofiltrów do obniżenia zwierciadła wody w wykopie części środkowej nawy głównej. Rozpoczęto wykonywanie chudych betonów na dnie wykopu w części środkowej nawy głównej.

Kwiecień 2003
Generalny Wykonawca - Firma Z. Marciniak S.A. - przystąpił do betonowania pierwszej sekcji płyty fundamentowej. Od tego momentu regularnie dwa razy w tygodniu, odbywają sie nocne betonowania pozostałych sekcji płyty fundamentowej. Podczas wykonywania płyty fundamentowej poziom wody gruntowej został obniżony metodą igłofiltrów i drenażu opaskowego, który po zakończeniu prac będzie stanowić dodatkowe zabezpieczenie świątyni. Płyta Fundamentowa została zabezpieczona inolacją przeciwwodną DUALSEAL.

Maj 2003
Wykonawca zamontował najwyższy z czterech żurawi obsługujących budowę. Jego wysokość wynosi 73 metry. Rozpoczęto prace związane z betonowaniem pierwszych słupów Świątyni o wymiarach 180x80 cm, które są najniższą częścią ram głównych Świątyni.

Czerwiec 2003
Zabetonowano podstawy pierwszych filarów wspornikowych stropu nad sepultorium. Trwają prace przy wykonywaniu elementów pionowych podziemia - 32 filarów wspierających strop nad sepultorium. Zakończono betonowanie płyty fundamentowej, w którą zgodnie z projektem wbudowano około 1100 ton stali oraz 10000 m3 betonu. Przystąpiono do wykonywania ścian pierwszego z czterech narożnych pylonów Świątyni. Będzie się w nim mieściła Kaplica Chrzcielna.

Lipiec 2003
Trwają intensywne prace przy betonowaniu zwornika stropu wspornikowego nad sepultorium, oraz prace przy budowie ścian, słupów oraz stropów części podziemnej świątyni. Rozpoczęto wykonywanie głównych schodów wejściowych do świątyni.

Sierpień 2003
Zakończono wykonywanie stropu nad sepultorium. Trwają prace przy betonowaniu pionowych elementów konstrukcyjnych w części podziemnej Świątyni oraz stropu nad podziemiami świątyni. Do końca sierpnia wykonano ponad 3100 m2 stropów, 1520 mb ścian oraz 90 szt. słupów konstrukcyjnych.

Wrzesień 2003
Trwają prace montażowe słupów znajdujących się poza obrysem nawy głównej. Zakończenie ich planowane jest na dzień 30 września br. Do końca października zostaną zakończone prace związane z wylewaniem stropu nad całą częścią podziemną Świątyni, łącznie z amfiteatrem. Trwają prace nad parkingiem podziemnym (na około 35 miejsc)

Październik 2003
Trwają prace nad amfiteatrem, który znajduje się na Dziedzińcu Chwały/Kultury i będzie służył spotkaniom młodzieży z różnych środowisk. Amfiteatr będzie połączony z Instytutem Odrodzenia - odrodzenia głównie przez pracę z młodzieżą. Wznoszone są cztery pylony znajdujące się w narożnikach Świątyni, które zgodnie z projektem będą miały wysokość 30 metrów. Do dnia 18 października pylony są wzniesione na wysokośc 6 metrów. We wszystkich pylonach są ciągi komunikacyjne - klatki schodowe oraz rury spustowe odprowadzające do kanalizacji wody opadowe. W dwóch pylonach znajdujących się przy wejściu głównym do Świątyni zaprojektowane są windy prowadzące do Muzeum Jana Pawła II i sal, które będą przeznaczone do prezentacji poszczególnych regionów Polski (m. in. dot. turystyki pielgrzymkowej).

Listopad 2003
Wybudowano ściany oporowe. Kończony jest amfiteatr od strony Dziedzińca Kultury. Trwają roboty na pierwszym piętrze domu parafialnego oraz roboty izolacyjne substancją powodującą krystalizację górnej warstwy stropu nad sepultorium. Wykonywane są zasypy dookoła budynku, oraz zabezpieczenia budowli na okres zimowy

Grudzień 2003 / Styczeń 2004
Okres zimowy nie sprzyja rozpoczynaniu nowych etapów budowy. Wykonywane są prace porządkowe oraz zabezpieczenia budowli.

Luty / Marzec 2004
Trwają intensywne prace projektowe. Nadal wykonywane są prace porządkowe na terenie całej budowy.

Kwiecień 2004
Uzgodnienia projektowe c.d. Prace porządkowe i przygotowawcze do uroczystości, jaka odbędzie się 2 maja na placu budowy Świątyni. 6 Kwietnia odbyło się Wielkanocne spotkanie Księdza Prymasa Kardynała Józefa Glempa z zarządem i pracowniami Z. Marciniak SA oraz innymi osobami uczestniczącymi w budowie Świątyni.

Maj - Wrzesień 2004
W miesiącu lipcu zostały wznowione prace na Domu Parafialnym - budynku wielofunkcyjnym, w którym na parterze znajdują się sale konferencyjne, zaplecze kuchenne, refektarz, a na piętrach mieścić się będą pokoje gościnne i część mieszkalna.
W obiekcie tym, po jego zakończeniu będzie zorganizowana zgodnie z decyzją Jego Eminencji Księdza Prymasa opieka dzienna nad ludźmi starszymi lub przychodnia zdrowia

Październik - Grudzień 2004
Betonowanie stropu nad I. piętrem Domu Parafialnego.


Realizacja budowy Świątyni Opatrzności Bożej przebiega powoli, z uwagi na rygory technologiczne, które zmuszają nas do nieprzerywanej realizacji elementów konstrukcyjnych świątyni. Obecny etap prac wymaga nieprzerywanego betonowania pylonów, oraz 32 słupów nośnych do wysokości około 26 metrów. Wiąże się to z koniecznością posiadania znaczących funduszy.

Etapowa realizacja jest możliwa do prowadzenia na Domu Parafialnym i tam jest realizowana.

Z chwilą zebrania odpowiednich funduszy Zarząd Fundacji chce prowadzić prace budowlane jednocześnie na Domu Parafialnym i na Świątyni. W Świątyni w pierwszej kolejności byłyby realizowane cztery pylony oraz ściany okalające nawy boczne.

W roku 2004 - zostały wstrzymane prace na budowie Świątyni. Żeby przystąpić do kolejnego etepu budowy Świątyni Zarząd Fundacji musi zgromadzić około 16 do 18 mln PLN, ponieważ przerwa technologiczna może zostać zrobiona na wysokości 26 metrów.

© 2003-2007 Fundacja Budowy Świątyni Opatrzności Bożej