Realizacja Świątyni Bożej Opatrzności opiera się na projekcie wykonawczym przygotowanym przez pracownię architektoniczną "Szymborski & Szymborski" Spółka Jawna oraz specjalistyczne biura branżowe - konstrukcyjne i instalacyjne.Projekt architektoniczny, jego forma przestrzenna - symboliczna - stanowi wynik współpracy architektów z Inwestorem. Narracja wydarzeń historycznych (czterech dróg, którymi Polacy dążyli do wolności: Droga Modlitwy, Cierpienia, Oręża i Kultury), to wytyczne Księdza Prymasa dla programu Świątyni, to symbolika, która została przetworzona na język inżynierów projektantów, inżynierów realizatorów Wotum Narodu.Ekspresja środków wyrazu, ład przestrzenny, odwoływanie się do form organicznych we wnętrzu "katedry" - to elementy, które mają sprzyjać spotkaniu wiernych z Bogiem.

Projekt wykonawczy realizacyjny przygotowany przez zespół wielobranżowy jest zwieńczeniem wysiłków projektowych, stanowi instrument, który w rękach firmy wykonawczej pozwala zastępom specjalistów tworzyć realną przestrzeń Świątyni.Proces, który trwa jest wyjątkowy, gdyż pozwala spotkać się ludziom we wspólnym dziele. Piwnice Świątyni są zrealizowane, a wraz z nimi sepultorium. Można ocenić, jak tezy projektu "brzmią w przestrzeni". Przed nami realizacja nawy głównej i innych elementów wielkogabarytowych projektu. Wchodzimy w etap realizacji, który będzie obfitował w elementy techniki budowlanej stosowanej przy realizacji najpoważniejszych inwestycji w Europie.

Mamy nadzieję, że uda się pokazywać Wiernym proces budowy, który może inspirować i skłaniać ku refleksji nad intencją leżącą u podstawy idei wzniesienia Świątyni jako Wotum Narodu.

arch. Wojciech Szymborski
arch. Lech Szymborski
z Zespołem
© 2003-2007 Fundacja Budowy Świątyni Opatrzności Bożej