Na zdjęciu widoczny jest jeden z pylonów, w głębi zbrojenie zewnętrznej ściany Świątyni od poziomu parteru w górę Na zdjęciu widoczne są 3 pylony - wykonane do dnia 18.X do wysokości 6 metrów
Prace związane z wykonaniem amfiteatru Front Świątyni
Dom parafialny w budowie
Dom parafialny w budowie Dom parafialny w budowie kaplica w sepultorium
kaplica w sepultorium Grób Księdza Twardowskiego Grób Księdza Twardowskiego
Grób Księdza Twardowskiego Grób Symboliczny Ojca Świętego Jana Pawła II Grób Symboliczny Ojca Świętego Jana Pawła II
Grób Symboliczny Ojca Świętego Jana Pawła II
© 2003-2007 Fundacja Budowy Świątyni Opatrzności Bożej